Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

عدالت نیوز: پس از اعدام صحرایی و قتل عام مردان روستای کناردر زنان روستا اداره امور این روستا را عهده دار شدند.

ه‍.ش. ۱۳۹۴ اسفند ۱۶, یکشنبه

کدخدا جان بی بی بانوی معتمد و متنفذ روستای کناردُر


عدالت نیوز: پس از اعدام صحرایی و قتل عام مردان روستای کناردر زنان روستا اداره امور این روستا را عهده دار شدند.
 کدخدا جان بی بی پس از اینکه بانو «داد بی بی» بعنوان کدخدای و معتمد محل این روستا درگذشت از سوی زنان روستا بعنوان کدخدای روستا انتخاب شد.
 شاید سوال برانگیز باشد که چرا معتمد و متنفذ ین روستای کنادر(کناردان) زنان می باشند ؟
 در رابطه با این سوال اینگونه باید پرداخت که:روستای کناردر در سال 1369 توسط نیروهای سپاه پاسداران مورد حمله قرار گرفت و تمام مردان این روستا به ازای چند تن از زنان روستا بصورت صحرایی اعدام و تیرباران شدند.
 و روستای کناردر بدون اینکه مردی دراین روستا باقی بماند ،روستای بیوه زنان و کودکان یتیم قرار گرفت. برای اینکه امورات روستا و مشکلات زنان روستای کنادر به نحو احسن حل و فصل شود بانو دادبی بی بعلت سن بالا و تجربه کافی بعنوان معتمد روستا انتخاب شد.
و سالها وی تلاش کرد تا مشکلات زنان و کودکان بیوه و یتیم را بدوش بکشد .این بانوی بزرگ چند سال قبل به دیار باقی شتافت. مرگ این بانوی بزرگ ضربه سختی به روحیه مردم روستای کناردر وارد کرد ،بگونه ای که مردم روستا با وجود بانو جان بی بی دردها و مشکلات و خاطرات سخت گذشته ،روز اعدام و قتل عام عزیزانشان را به فراموشی سپرده بودند.اما مرگبانو داد بی بی خاطرات بی سرپرست شدن را دوباره زنده و خاطرات تلخ گذشته را بروز کرد.
 پس از مرگ این بانوی بزرگ مردم روستای کنار در یعنی شورای زنان این روستا بانو جان بی بی را بعنوان معتمد و متنفذ روستا انتخاب نمودند.
 کدخدا«جان بی بی» علی رغم اینکه سواد خواندن و نوشتن ندارد اما بواسطه رابطه اجتماعی گسترده ای که دارد بعنوان یکی از معتمدان و متنفذان محلی روستای شناخته می شود که از نفوذ و جایگاه ویژه ای نزد مردم روستا و حتی روستاهای اطراف برخوردار است .
 بی شک زندگی در شرایط سخت از زنان بیوه و کودکان یتیم روستای کناردر که از نعمت پدرو برادر محروم بوده شیرزنانی بزرگ و قابل ارج و احترام پرورش داده است. از مشکلات روستای کنار در می توان دریافت که چه سختی های متحمل شده اند.
این روستا فاقد آب ،فاقد ،فاقد تلفن،فاقد درمانگاه و یا مرکز بهداشتی،فاقد جاده مناسب می باشد. زنان وکودکان برای تهیه آب 6 کیلومتر باید سه نوبت در روز پیاده روی کنند تا به رودخانه ای که در این فاصله قرار دارد برسند.
 روستای کنار در مدرسه و مکتبی برای تدریس کودکان ندارد و کودکان کناردری مجبورند روزانه 10 کیلومتر را طی کنند تا به نزدیک ترین روستا به بخش مرکزی برسند. در نتیجه چه نیاز است روستایی را که مردانش را قتل عام کردند،در جهت رفاه و امنیت بیوه زنان و کودکان این روستا سرمایه گذاری شود.و دقیقا همین رویه و برنامه دولت در رابطه با مردم این روستا بوده است.
متاسفانه با تلاشهایمان فقط موفق شدیم نام 13 تن از زنان و مردان این روستا را جمع آوری نماییم که در سال 1369 توسط نیروهای سپاه پاسداران بصورت دسته جمعی اعدام شدند.
 اسامی 13 تن از کشته شدگان روستای کناردر(کناردان)به شح زیر می باشد. 
1_دین محمد بلوچ دین محمد بلوچ 100 ساله در سال 1369 به همراه اکثر مردان این منطقه قتل عام شد.
 2_لاغر بلوچ لاغر بلوچ 17 ساله در سال 1369 توسط سپاه پاسداران بشهادت رسید.نامبرده به همراه اکثر مردان این منطقه قتل عام شد.
 3_طلب خان بلوچ طلب خان بلوچ 30ساله
4_دادمحمد بلوچ دادمحمد بلوچ 35
5_هالوگ بلوچ هالوگ بلوچ 50 ساله به همراه مجید بلوچ 35ساله فرزند هوتک در سال 1369 توسط سپاه پاسداران پس از قتل عام دیگر مردان روستا بازداشت شد.به زندان چابهار انتقال و در سال 1370همزمان با مجید بلوچ اعدام شد.
 6_مجید بلوچ مجید بلوچ 35ساله فرزند هوتک در سال 1369 توسط سپاه پاسداران بازداشت شد.به زندان چابهار انتقال داده شد و در سال 1370 اعدام شد.
7_مهتاب بلوچ مهتاب بلوچ 60ساله و بیمار در سال 1369 توسط سپاه پاسداران درمنطقه توتان روستای مورتکو بشهادت رسید.نامبرده به همراه اکثر مردان این منطقه قتل عام شد.
 8_خالقداد بلوچ خالقداد بلوچ 35 ساله در سال 1369 توسط سپاه پاسداران بشهادت رسید.نامبرده به همراه اکثر مردان این منطقه قتل عام شد.
 9_پسُند بلوچ پسُند بلوچ 60ساله در سال 1369 توسط سپاه پاسداران بشهادت رسید.نامبرده به همراه اکثر مردان این منطقه قتل عام شد.
 10_شکرالله بلوچ شکرالله بلوچ 30ساله در منطقه توتان در سال 1369 توسط سپاه پاسداران درمنطقه توتان روستای مورتکو بشهادت رسید.
11_پیربخش بلوچ پیربخش بلوچ 30ساله در سال 1369 توسط سپاه پاسداران بشهادت رسید.نامبرده به همراه اکثر مردان این منطقه قتل عام شد.
12_پیرداد بلوچ پیرداد بلوچ 35 ساله
 13_مرادبخشبلوچ مرادبخش فرزند دین محمد نصیر 50 ساله و ریش سفید و معتمد امید است شما خواننده گرامی خصوصا عزیزان نیکشهری اسامی بقیه کشته شدگان این روستا را برایمان ارسال نمایید.
در تصویر کدخدا جان بی بی از سوی بخشداری بخش مرکزی نیکشهر مورد تجیلیل قرار گرفته است .
 محمود بلوچ
یکشنبه، 16 اسفند ماه 1394 برابر با 06-03-2016

No comments:

Post a Comment