Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

بربریت ملاهایی که جهاد و عملیات انتحاری را به ما هدیه دادند


واجه بلوچ
21 tim
بربریت ملاهایی که جهاد و عملیات انتحاری را به ما هدیه دادند
٦٣ انسان امروز صبح در کویته پاکستان بعد از صبحانه با زن و فرزندان خود خداحافظی کردند تا مثل هر روز دیگر به سر کار خود بروند و عصر برگردند. اکنون ٦٣ خانواده (بلوچ و غیر بلوچ) بی سرپرست شده اند. اکثر آنها تحصیل کرده و وکیل دادگستری بودند. ٩٢ نفر دیگر زخمی شده اند. بسیاری از آنها هرگز سلامتی کامل خود را باز نمی یابند و برای همیشه علیل خواهند شد.
چرا؟
چون ما بی تفاوت از کنار جهل مطلق و بربریت ملاهایی که جهاد و عملیات انتحاری را به ما هدیه دادند می گزریم. و متوجه نیستیم که این پلیدصفت ها به نام دین دارند ما را از بین می برند. و متاسفانه ما به قاتلان و دروغگویان و شیادان احترام می گزاریم. این سرنوشت همه ما آدم های نادان و ساده لوح است
‫#‏آزادبلوچ‬
‪#‎AzaadBaloch‬

No comments:

Post a Comment