Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

Chagi - Raskoh Balochistans’ Hiroshima

Image result for Pakistan atombombe chaghi
Chagi - Raskoh  Balochistans’ Hiroshima
Chagi og Raskoh ligger ca.270 km langt fra storbyen Quetta i det okkuperte Baluchistan, kjent for sin toppkvalitet av druer og granatepler. Folket i det okkuperte Baluchistan (okkupert 27. mars 1948 av Pakistan) opplevde igjen en forbannelse på Deres jord. Pakistan gjennomførte 5 dødelige testinger av atomvåpen i sivile bebyggede områder 28-30 mai 1998.
Denne menneskeskapte katastrofen er utvilsomt en nasjonal tragedie for hele Baluch-nasjonen. Baluchere husker 28. mai som en av de mørkeste dagene i deres historie og organiserer protestdemonstrasjoner hvert år for å kreve en uavhengig kartlegging av helseskadene og sykdommene som brøt ut etter testing av Pakistans skitne bomber.
I den første underjordiske sprengningen ble fire atombomber detonert 28. mai 1998 hvor mer enn 45 kilotonbomb (1 Kiloton = 1000 tonn) ble sluppet ut.
30. mai 1998 ble en bombe på 18 Kiloton sprengt i samme område under Raskoh-fjellet som økte utslippene av radioaktive strålinger.
Raskoh-fjellet starter på sørsiden av distriktet Chagi, omtrent 75 km langt fra hovedkvarter til den pakistanske hær i Chagi, og strekker seg til Kharan distriktet som ligger i sør.
Etter testinger av Pakistans skitne bomber, opplevde Baluchistan en landsomfattende og en massiv tørke som rammet livet til tusentalls av husdyr som kameler, okser, geiter, sauer og hunder. Landbrukssektoren i område ble sterkt påvirket. Folkets normale liv i området kollapset og mange døde på grunn av sprenging av atombombene og høy konsentrasjon av radioaktivitet i luften.
Etter de kjernefysiske sprengningene i Raskoh blir unormale babyer født hvert år og antall kreftpasienter har også økt betydelig. Hudsykdommer har blitt vanlige blant folk i alle aldere i området. Etter 19 år har ettervirkningene av radioaktiv stråling blitt mer synlige i Baluchistan. Folket er drevet på flukt. De frodige Oasene i Raskoh er ruinert / tørket ut og drikkevannet i hele området har blitt forurenset for alltid.
I tillegg til de enorme ødeleggelsene på livsgrunnlaget og menneskenes liv og helse har atombombene utryddet villdyrene i hele området.
I følge årsrapporten fra myndighetene i Chaghi distriktet som ble utarbeidet i samarbeid med UNISEF fortsetter følgende skapninger å lide etter atomprøven i Chagi, og de fleste har blitt utryddet.
Pattedyr: fjellrever, shakaler, fjellkaniner, fjellsauer / geiter, asiatiske bjørner,  pinnsvinnnog gazeller.  Alle fuglearter og reptiler i Raskoh har også vært ofre for atombombene til Pakistan.
Vi ber den norske regjeringen, FN og verdenssamfunnet om å ta ansvar for å sende uavhengige forskere til å kartlegge katastrofen og ettervirkningene som er skapt av den pakistanske hæren i det okkuperte Baluchistan.

28.mai 2017

Baluchistans’ menneskerettighetsforening i Norge