Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

قتل عام و قتل عام ملت بلوچ در لوا و پشت پرده فریبی بنام قاچاق ،ناامنی ،وهابی ،تروریست،محاربه با خدا ورسول

قتل عام و قتل عام ملت بلوچ در لوا و پشت پرده فریبی بنام قاچاق ،ناامنی ،وهابی ،تروریست،محاربه با خدا ورسول
هر روز جوانانی با این انگ و اتهامات بی بنیاد که ریشه در سیاستی دارد که نابودی بلوچ را در بلوچستان دنبال می کند کشته می شوند و اما ملت ما بالاخص روشنفکروتحصیل کرده و آشنا به مفاهیم قتل و جنایت در فریبی ساده گونه در سکوت و تماشاگراین وضع ودریغ از حرکت و همتی برای همدردی با مظلوم ملت بلوچ که همزبان همنوع هم لباس و هم مسلکش می باشد.
اما اگر یک جنایت کار که دستش به خون دهها فرزند بلوچ آغشته است کشته شود در منبر و تریبون و رسانه ها ما شاهد حضور پرشور و شاهد شعار محکومیت داریم و بر پدر و پدر جد قاتل این جنایت کار به خاطر خوش رویی دشمن صد لعنت نثار می کنیم.
 اما غافل از ان که این خوش حضوری ما باعث تقویت دشمن و وزن کردن قوه غیرت و ایمان ما در برابر ظلم است.و با نگاهی ساده می توانیم میزان ایمان و وجدان خود را بسنجیم.انجا که بلوچی کشته میشود چرا زبانهای ما لال و گوشهای ما کر و چشمان ما کور است و آنجا که یک جنایت کار کشته می شود بیداریم و در صف محکومیت!!!!
 تا به کی باید ما چوب بظاهر روشنفکری خود را بخوریم .پدر من برادر من عزیز من این روشنفکری نیست این چاپلوسی و دم تکان دادن برای دشمن است و به دشمن فرصتی بیشتر برای ظلم وجنایت داریم می دهیم.اگر روشنفکری این است لعنت بر این روشنفکری>
 ای بظاهر بلوچ روشنفکر اما خالی از فکر ،فتیله روشنی تو در دست دشمن است و همین در صف دشمن بودن تو نشانی بزرگ از ظلمی است که در حقت روا داشته اند زیرا تو هرگز در صف حق و مظلومیت ملتت بخاطر ترس از جان و یا از دست دادن مال نمی توانی قرار بگیری و هیچ خیری در تو نهفته نیست.
 این تصویر فرزند تو فرزند من فرزند این سرزمین و ملت است که بدست جنایتکارترین حکومت قرن کشته می شود و این خون نه به گردن دشمن بلکه به گردن من و توست که حماقت من و تو باعث تقویت و ماندگاری بیشتر دشمن برای جنایت و آفریدن چنین صحنه هایی است.
 چرا وقتی نامی از اتهام قاچاق و محاربه با خدا ور سول می اید نمی گویی این یک مظلوم یک گرسنه یک وامانده از تقدیر است که شما تقدیرش را تغییر دادید .چرا نمی گویید این جا کدام قانون مدینه فاضله اجرا می شود که جرم فرزند من محاربه با خدا و رسول است.!
 مگر حکومت شما نه اینکه حکومت عدل الهی بلکه حکومت شیطان است و قانون شما قانون کفر به انسانیت ،بهای انسانیت در قانون حکومت شما کجاست که جرم فرزند من محاربه با خدا و رسول است.
 برگردیم به حقیقت خودمان حقیقتی که ما را بسوی اجرای عدالت و رسیدن به واقعیت یک زندگی در ارامش و بدون ترس و وحشت .برگردیم به ادوار گذشته و نگاه کنیم به آن زمان که سایه بلوچ امنیت بود برای دیگران و ان زمان برخواهد گشت بشرطی که من و تو ای بلوچ دست از خودخواهی خودبرتری برداریم و نجاتمان را در کلمه یک ملت یک هویت ببینیم و برای بلوچستانی خودمختار که اداره امور ان بدست من و تو باشد تلاش کنیم.و این تلاش را در قالب مبارزه ای برای رسیدن به این حق باید دید.بلوچستان خودمختاری که در ان بلوچ بلوچ بماند و بلوچستان بلوچستان
تصویر متعلق به جوان بلوچی بنام شهید ناصر کبدانی است که دو سال پیش  توسط نیروهای جنایتکار در ایرانشهر به شهادت رسیده و سپس با طنابی که به دور گردن دارد به عقب خودرو بسته و سپس قسمتهایی از بدنش سوزانده شده تا شناسایی نشود و در بیابانهای اطراف ایرانشهر جسد وی را رها کردند.مطلب بازنشر
#بلوچ_وبلوچستان_مظلوم
 محمود بلوچ

No comments:

Post a Comment